Home » Actuele informatie

Update 26 maart 2021.

Ons 65 jarig bestaan had een jubileumjaar moeten worden, maar helaas pakte dat wat anders uit.

  • Vanaf maart 2020 werden repetities in 't Kruispunt onmogelijk door de strenge maatregelen t.a.v. ventilatie en dergelijke door Covid-19.
  • Tot overmaat van ramp kregen we daarna ook te horen dat het bestuur van de Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo besloten had 't Kruispunt, waar wij al jaren repeteren, niet meer te verhuren. Het bestuur va Melodia werd daarmee gedwongen naar een nieuwe repetitie locatie te zoeken. Dit bleek niet haalbaar omdat de maatregelen voor repetities van koren zeer streng werden en er geen ruimte gevonden kon worden met voldoende oppervlak wn geschikte ventilatie.

Huidige situatie :

  • Op dit moment lijkt een nieuwe repetitie ruimte binnen bereik, maar de ruimte is niet geschikt om er ook concerten te geven.
  • Waarschijnlijk zullen wij de repetities in september hervatten, als een zeer groot deel van de leden de tweede Covid vaccinatie heeft gekregen.