Home » Onze agenda » Agenda 2017 » 17-12-2017 Kerstconcert » 17-12-2017 Kerstconcert

 

Het Kerstconcert 2017 van Melodia vond plaats op zondag 17 december. Het concert werd mede vormgegeven door het optreden van het Mierloos Kinderkoor o.l.v. dirigent Birgitte Aspers. Het koor werd begeleid door Marcel Aspers en Marieke Maas op respectievelijk gitaar en saxofoon. Bij deze gelegenheid waren de ca 10 kinderen van het koor toepasselijk uitgedost met een leuke kerstmuts.

Voor de twee optredende koren was het heel fijn te constateren dat de stoelen in de zaal nagenoeg volledig bezet waren. Door trouwe aanhangers van Melodia, maar niet in het minst door de ouders, opa’s en oma’s van de kinderen van het koor.

 

Bij het inzingen van Melodia rond 13.00 uur was de concentratie bij Melodia er nog niet volledig, wat te horen was in bijvoorbeeld de tekst plaatsing van met name On Christmas Night. Daarom liet Irene ons vlak voor aanvang van het concert nog even een oefening doen voor een betere  concentratie en de grotere eenheid binnen het koor.

 

Na de introductie door voorzitter Hans Vlemmix  ging Cissy van Diepen in haar eerste toelichting op de muziek uitgebreid in op de mogelijke herkomst van Kerstmis. In oude tijden werd rond deze tijd de zonnewende gevierd als omslag naar de langer wordende dagen met het nieuwe licht.  Kerstmis is als een kerstening van deze min of meer wijdverspreide Midwinter viering.

 

Na de opening en introductie zongen de twee koren om en om een aantal kerstliederen waarbij de kinderen op het opstapje voor het podium gingen zitten als Melodia zong. Bij het zingen van “Zeg eens herder” door het kinderkoor was er plaats voor een zestal kleine solo-optredens van telkens een ander kind. Naast de twee koren was er natuurlijk ook plaats voor volkszang van bekende kerstliederen als “Wij komen tesamen” en “De Herdertjes”. Daarbij liet Irene zien dat ze niet alleen een koor als Melodia in de greep heeft, maar dat ze ook de luisteraars in de zaal in de hand kon houden. Tijdens het dirigeren van deze volkszang hingen de mensen figuurlijk aan haar vingers, waardoor bijvoorbeeld een iets verlengde rust perfect werd gevolgd door het publiekskoor. Ik had de indruk dat het publiek beter naar aanwijzingen van de dirigente keek dan koorleden soms doen. Het programma vóór de pauze werd door Melodia afgesloten met een zeer mooie uitvoerig van “Stille Nacht”, waarbij een aantal sopranen een heel eigen solo-partij zongen. Na dit nummer, dat zeer werd gewaardeerd, volgde een pauze, waarbij men kon genieten van de kerststol en een zelf gekocht drankje.

Bij de hervatting van het concert na de pauze ging Cissy in op het belang van educatie als belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Deze inleiding was duidelijk een aanbeveling van de collecte voor een parainage kind in Burkina Faso.

Na “Song of peace” zong het Mierloos Kinder Koor “De kleine trommelaar”, waarbij de zangertjes zichzelf met een muziekinstrument begeleidden. Daarbij bleek het toch iets moeilijker dan verwacht om tijdens het zingen ook je aandacht nog op je muziekinstrument te richten. Tegen het einde van het concert kondigde Cissy het zeer bekende “Transeamus” aan, waarbij de sopranen en alten volgens haar “als engeltjes” zouden zingen. Voor mij is dit kerstlied een moment van herinnering omdat ik zo’n zestig jaar geleden de sopraanpartij van dit kerstlied in de nachtmis zong. Het was het favoriete lied voor mijn vader die ook in de kerk zat  en ik herinner me dat er altijd even oogcontact gezocht werd tijdens het zingen.

Met een door beide koren uitgevoerd “We wish you a merry Christmus” werd het concert afgesloten.

Het kerstconcert 2017 was een geslaagd concert, waarbij niet altijd foutloos gezongen werd, maar dat wel in een gezellige Kerstsfeer verliep.

 

De opbrengst van de collecte ten bate van actie Burkina Faso was € 340.

 

Theo Bertens