Melodia is een gemengd koor in Geldrop. Het koor is opgericht in mei 1955.

Op 1 januari 2020 heeft het koor 35 zingende leden, het geboortejaar van de leden ligt tussen 1929 en 1962. De stemverhouding binnen het koor is  :  13 sopranen,  13 alten,   5 tenoren,  4 bassen .

Melodia is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Melodia is lid van de KCZB, de Koninklijke Christelijke Nederlandse Zangersbond. Dit is een belangenorganisatie voor koren in het algemeen en van christelijke koren in het bijzonder.

Vana tef 1 september repeteert Melodia elke donderdag van 20.00 uur – 22.15 uur in het gebouw van Sichting Plein6G, Papenvoort 1 te Geldrop. Hebt U interesse voor het koor of wilt U een keertje proberen of het zingen in een koor U bevalt, dan bent U van harte welkom. Houdt U er wel rekening mee dat we tijdens de zomer-schoolvakantie onze stem ook even rust gunnen.

Ons gevarieerde repertoire bestaat delen van min of meer bekende opera’s, operettemelodieën, liederen, enkele missen en verscheidene religieuze werken. Dus over het algemeen het serieuze, zoals U wilt klassieke, werk.

Wij geven lente – en / of herfstconcerten, vaak in samenwerking met één of meer gastkoren of gezelschappen. Wij nemen deel aan culturele festiviteiten in onze gemeente en verzorgen elk jaar een concert rond Kerstmis. Ook dit gaat vaak samen met een ander koor of een gastoptreden van een solist(e), vocaal en / of instrumentaal.

Voor 2020 is de contributie vastgesteld op € 14.50 per maand.