Gemengde Zangvereniging

Melodia

Geldrop

Gemengde Zangvereniging Melodia telt per 1 juli 2023

39 zingende leden.

 

30 okt 2022 : Herfstconcert.

Koor, met projectzangers, Irene, Rob en soliste Emilie.

Wat kunt U zoal vinden op onze website ?

Welkom bij Melodia.

Eigenlijk een korte introductie van de vereniging, bedoeld voor geïnteresseerden van buiten de vereniging. Verder wordt er kort ingegaan op onze historie en wordt het bestuur, de muzikale aansturing en de muziekcommissie gepresenteerd.

Men kan, via e-mail, vragen stellen of contact opnemen met iemand van het bestuur. Dit geldt ook voor de leden ! Dus wil je iets kwijt over de website of iets over de vereniging, dan kan dat altijd via een e-mail vanuit deze website.

Tot slot is er een klein archief, waar foto’s worden gepubliceerd.

Onze Agenda.

De inhoud van dit onderdeel spreekt eigenlijk voor zich. Per kalenderjaar wordt aangegeven wanneer welke activiteit plaats vindt. De informatie per activiteit wordt zo actueel mogelijk te houden. Dus ook informatie van activiteiten, welke in de bestuursvergadering is vastgelegd, wordt hier gepubliceerd. Het is dus niet alleen voor buitenstaanders informatief, maar is ook voor de leden zelf een geheugensteun. Houdt de informatie dus in de gaten en kijk er eens naar als je iets wil weten.

Voor de leden.

De informatie hier is alleen voor leden bedoeld en is daarom alleen met een wachtwoord toegankelijk.

Per 1 november is het actuele ledenbestand hier te vinden. Daarnaast vindt men hier verenigingsdocumenten als Statuten, Huishoudelijk Reglement, Privacy Policy (=AVG) en de verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen. Tot slot worden hier, per stem, mp3 files gepubliceerd om thuis te repeteren.


Opname "Gerusalem" ter gelegenheid van 45 jarig bestaan van Melodia.