Onze vereniging is opgericht op 16 januari 1955. Begonnen als een vriendenclub die graag zong met veelal solisten uit de eigen gelederen, bouwden wij een repertoire én een naam op in Geldrop en omgeving. Van lichte koorwerken en sketches veranderden ons repertoire geleidelijk aan in koorwerken uit de bekende opera’s, operettes en musicals.
Liederen van bekende componisten zoals Brahms, Strauss en Scott Joplin volgden. In die tijd groeiden wij uit tot een regionaal bekend koor. Wij werden gevraagd samen te werken met harmonie-gezelschappen en kamerorkesten. Maar ook optredens met een Big Band en zelfs met een rockband gingen wij niet uit de weg. Met inzet van iedereen werden het succesvolle gebeurtenissen waar met veel plezier op wordt teruggekeken.

In onze beginjaren werd hoofdzakelijk Duits gezongen. Maar ook hierin groeiden wij en Italiaans, Frans, Engels, Russisch en andere Oost-Europese talen kwamen op het programma.
Dat had tot gevolg dat wij diverse professionele zangers en zangeressen hebben kunnen begeleiden tot groot wederzijds genoegen. Met deze optredens vestigden wij voorgoed onze naam in Geldrop en omstreken. Dat leidde er toe dat wij ons ‘werkterrein’ konden verleggen naar andere plaatsen in Nederland en zelfs naar het buitenland. Wij werden gevraagd op te treden o.a. op diverse plaatsen in Duitsland. Dit werden vaak meerdaagse reizen die de onderlinge band tussen de leden versterkten. Wij namen deel aan diverse korenfestivals waarbij wij steeds uitstekende juryrapporten en prijzen veroverden. In het Muziekcentrum Frits Philips brachten wij t.g.v. ons vijftigjarig jubileum een bijna complete concertante uitvoering van Rossini’s opera Semiramide samen met het Opera Begeleidingsorkest ten gehore.
En met succes!

Wij geven jaarlijks een voor- en een najaarsconcert in samenwerking met solisten en/of andere koren. Wij nemen deel aan culturele activiteiten in Geldrop .  Elk repetitiejaar wordt door de leden afgesloten met een gezellige avond in de maand juli, met een tuinfeest.

Wij hebben één wens!

Wij zouden ons ledenaantal graag zien groeien met jongere leden. Vooral mannen, zowel bassen als tenoren. Maar ook vrouwen zijn van harte welkom. Wilt u graag zingen in ons koor en de sfeer eens proeven?

Wilt u liever informatie vooraf, belt u dan naar onze Voorzitter Hans Vlemmix,

                                                     tel. 040 – 2802112.
Wij repeteren van 20.00 uur – 22.15 uur, in het Gemeenschapshuis Zes Gehuchten. U bent van harte welkom, wij begroeten u graag met een kopje koffie, thee of iets fris.