De muziek commissie van Melodia wordt gevormd door :

 

Irene Meeuvis            Dirigent

Wim de Vos                lid

Hanneke Koel            voorzitter

Cissy van Diepen       lid

 

Het bestuur is de eindverantwoordelijke voor het repertoire en de programma's van de uit te voeren concerten.

De muziekcommissie bereidt de keuze ten aanzien van uitbreiding of aanpassing van het repertoire voor en legt een advies voor aan het bestuur.

Binnen de muziekcommissie is Irene Meeuvis dirigente, verantwoordelijk voor het muzikaal-technische niveau van de stukken. Zij stemt de stukken af op de capaciteiten van het koor.