De muziek commissie van Melodia wordt gevormd door :

 

Irene Meeuvis            Dirigent

Wim de Vos                lid

Felix de Groen            lid

Cissy van Diepen       lid/secretaris

Henriëtte van Hoof    lid  

Annelies Melskens    lid


Het bestuur is de eindverantwoordelijke voor het repertoire en de programma's van de uit te voeren concerten.

De muziekcommissie bereidt de keuze ten aanzien van uitbreiding of aanpassing van het repertoire voor en legt een advies voor aan het bestuur.

Binnen de muziekcommissie is Irene Meeuvis dirigente, verantwoordelijk voor het muzikaal-technische niveau van de stukken. Zij stemt de stukken af op de capaciteiten van het koor.