De muziek commissie van Melodia wordt gevormd door de volgende personen :

 

Irene Meeuvis

Wim de Vos

Hanneke Koel

Cissy van Diepen

Wilma Bouwman-Elbersen

 

Dirigente

lid

Voorzitter

lid

lid

Het bestuur is de eindverantwoordelijke voor het repertoire en de programma's van de uit te voeren concerten.

De muziekcommissie bereidt de keuze ten aanzien van uitbreiding of aanpassing van het repertoire in onderling overleg voor en legt een advies voor aan het bestuur.

Binnen de muziekcommissie is Irene Meeuvis, in haar functie als dirigente, verantwoordelijk voor het muzikaal-technische niveau van de stukken. Zij stemt de stukken af op de capaciteiten van het koor.